Gửi yêu cẦu
Thông tin liên hệ

Km 22 Đại lộ Thăng Long, cụm Công nghiệp Ngọc Liệp, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

0963 165 227

tuyetngadaklak@gmail.com